سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨

پروژه های پژوهشی در حال اجرا


جلسه ارائه توانمندی های دانشکده نفت دانشگاه امیر کبیر با حضور رئیس محترم پژوهش و توسعه، رئیس محترم کمیته تخصصی پژوهشی مخازن و پتروفیزیک و همچنین کارشناسان ارشد کمیته تخصصی مخازن و پتروفیزیک و پژوهش و توسعه در روزسه شنبه مورخ 98/6/26 از ساعت 10 الی 14 در محل دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید.
١٥:٠٠ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

نوان پروژه پژوهشي : بررسي پتانسيل زمين شناسي لغزش و روش پايدار سازي پيرامون چاههاي نفت و گاز حوزه تخصصي :زمين شناسي دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر حبيب آگهي ناظر پروژه : مشكسار - زندي همكار صنعتي : بلوري – ايلاني - پورسلطاني مدت انجام پروژه : 15ماه
١٣:٤٤ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بررسي عملكرد و بومي سازي افزايه هاي اسيدي و تهيه نرم افزار طراحي انگيزش چاه هاي نفت و گاز در مناطق نفت و گاز زاگرس جنوبي حوزه تخصصي :زاگرس جنوبي/ مهندسي نفت دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر جهانميري ناظر پروژه : علي منتصري - محمود ميرباقري - عبدالرحيم نامدار صحت همكار صنعتي : عباسيان - هاشمي - بصيري - ليياقت - بي نهري - برزگر - چروني - بهرامي قره قاني - خشچيان - رشيدي مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٤٠ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بومي سازي و طراحي و ساخت نانو سنسور گاز متان مورد نياز واحدهاي مختلف شركت نفت و صنايع وابسته حوزه تخصصي :بازرسي فني دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر شيخي ناظر پروژه : علي مهرپور - حسين ويسي همكار صنعتي : برزگر - رئيسي - خورشيدسوار - پويااصل - نمازي مدت انجام پروژه : 12ماه
١٣:٣٦ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : كاربرد روش هاي شيميايي در بهبود قابليت تراوايي نسبي گاز و ميعانات در مخازن گازي و گاز ميعاني در شركت زاگرس جنوبي حوزه تخصصي :زاگرس جنوبي/ مهندسي نفت دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : رحيم پور ناظر پروژه : كمال بلندپرواز جهرمي - ابوالحسن محمدي - محمد سينايي همكار صنعتي : - مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٣٢ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : طراحي نرم افزار شبيه سازي مخازن معمولي و شكافدار گاز و گاز ميعاني حوزه تخصصي :مخازن دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : اسماعيل زاده ناظر پروژه : - علي منتصري - عظيم كلانتري اصل همكار صنعتي : نصرياني - اكبري فرد - جوكار - برزگر - جعفرپور - كوهپيماي جهرمي مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٢٨ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 صفحه بعدی >>