سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : برآورد تراوايي حاصل از لاگ DSI در يكي از چاه هاي نفتي ميادين مركزي ايران دانشجو: مجيد مشهدي رفيعي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: بهمن بهلولي
١١:٠٥ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش(مطالعه موردي : شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي) دانشجو: مجتبي رسته من مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مديريت فن آوري اطلاعات گرايش: سيستم هاي مديريت دانشگاه: آزاد اسلامي واحد الكتريكي استاد راهنما: ناصر ميرسپاسي
١١:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي پتروفيزيكي و تهيه مدل سه بعدي از مخزن با استفاده از تلفيق داده هاي پتروفيزيكي و زمين شناسي در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران دانشجو: فهيمه شكرانه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر حسين رحيم پور بناب
١١:٠٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي اثر افزوردني هاي تسريع كننده گيرش و تاثير آن بر مقاومت نهايي بتن چاه هاي نفت دانشجو: فاطمه هادي نژاد ماكراني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: شيمي گرايش: كاربردي دانشگاه: آزاد اسلامي قائمشهر استاد راهنما: سيد احمد حسيني
١١:٠٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي پتروفيزيكي و كيفيت مخزني سازند قم در يكي از ميادين گازي ايران مركزي دانشجو: عليرضا ياميني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: تهران شمال استاد راهنما: مهران عزيززاده
١١:٠١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : استفاده از ثابت Buckle جهت زون بندي و تعيين اشباع آب در يكي از ميادين نفت مناطق مركزي با استفاده از تلفيق اطلاعات لاگ و مغزه دانشجو: عليرضا سلامتي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مهندسي اكتشاف دانشگاه: بين المللي امام خميني(ره) قزوين استاد راهنما: محمد علي عقيقي
١٠:٥٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>