سال جهش تولید گرامی باد
چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ EN

رؤسای ستادی


بازرسی و حفاظت فنی

نام و نام خانوادگی: سیدجلال الدین بلادی
سمت: سرپرست بازرسی و حفاظت فنی شركت نفت مناطق مركزی ايران
تحصیلات :مهندسی متالورژی
شماره تماس: 87522100-021


بهداشت, ایمنی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: علیرضا عیدک زاده
سمت: رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غير عامل شركت نفت مناطق مركزی ايران
تحصیلات : كارشناسی ايمنی صنعتی
شماره تماس: 87522104-021


پژوهش و توسعه

نام و نام خانوادگی: سید عباس ضیائی
سمت: رئیس پژوهش و توسعه شركت نفت مناطق مركزی ايران
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم كاربردی زمين (مهندسی نفت)
شماره تماس: 87522500-021


حراست

نام و نام خانوادگی: حسین نیکی اکبری
سمت: رئیس حراست شركت نفت مناطق مركزی ايران
تحصیلات : كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس: 87523200-021


روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: رضا احمدزاده
سمت: رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شماره تماس: 87523414-021


فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: کوروش کاوه بیرجندی
سمت: رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی شیمی
شماره تماس: 87522328-021


مهندسی سیستمها و روشها

نام و نام خانوادگی: محمود شفیعیان
سمت: رئیس مهندسی سیستمها و روشها شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس: 87522157-021

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده